Afwikkeling graanoogst 2016

Hierbij de toelichting op de afwerking van oogst 2016
 
Definitieve prijzen oogst 2016 per 1.000 kg excl. BTW incl. 6% BTW incl. 5,71%
Baktarwe (incl. eiwitpremie) € 152,00 € 161,12 € 160,68
Maal- en zomertarwe € 150,00 € 159,00 € 158.57
Voertarwe € 145,00 € 153,70 € 153,28
Alle gerst € 131,00 € 138,86 € 138,48
Triticale € 135,00 € 143,10 € 142,27

 

Prijzen zijn inclusief eiwittoeslag voor baktarwe, met een HL-gewicht van minimaal 76 kg/hl en een eiwitpercentage vanaf 12,5%.
Voor het duurzaamheidsproject Tritiko, waarvan de teelt regionaal bepaald is, wordt €160,00 per ton ex btw betaald.  
 
Tarwe
Oogst 2016 kenmerkte zich door grote verschillen, zowel in opbrengst als kwaliteit. Fusariumaantasting tijdens de bloei, gevolgd door een donkere junimaand lagen hieraan ten grondslag. Dit was het geval in grote delen van Europa, vooral in het noordelijke deel van Frankrijk, België, Nederland en delen van Duitsland. Gelukkig leidde de fusariumaantasting tot slechts beperkte DON-gehaltes in het oogstproduct. Wel had deze aantasting een grote invloed op de kg-opbrengst en de hl-gewichten.
Met name de hl-gewichten liepen per verschillende partijen sterk uiteen. De handelsnorm voor maaltarwe is 76 kg, hieraan kon dit jaar niet in alle gevallen worden voldaan. Er zijn dan ook concessies gedaan in de afzet. Eveneens zijn extra kosten gemaakt om partijen homogeen af te leveren. Met hl-gewicht kortingen op de afrekening tot gevolg. Voor maaltarwe onder de 74 en voertarwe onder de 70.
Tarwe wordt steeds meer een wereldmarkt. Als we naar de EU graanbalans kijken geeft deze voor het teeltjaar een afname van de eindvoorraad per 30 juni a.s. De markt heeft hier echter niet op gereageerd omdat de wereldgraanbalans een toename van de eindvoorraad op de balans laat zien.
Als gevolg hiervan heeft het verkoopseizoen van oogst 2016 weinig fluctuaties laten zien. Zie hiervoor de grafiek van het prijsverloop tarwe franko Rotterdam.
Voor oogst 2017 is het wachten op nieuw elan, het weer is hierbij van grote invloed. Indien zich geen problemen voordoen in de grote productiegebieden, zal de tarweprijs rustig voortkabbelen. De huidige weersomstandigheden in Europa laten nog geen invloed zien op de markt.
Groothandelsprijzen tarwe in Euro per ton franco Rotterdam per week 2016-2017
Groothandelsprijzen tarwe in Euro per ton franco Rotterdam per week 2016-2017
Gerst
De teelt van wintergerst vormt het overgrote deel van de gerst de laatste jaren. Nog meer dan bij tarwe hebben de weersomstandigheden hun invloed gehad op de kwaliteit van de gerst. Bij wintergerst uitte zich dat met name in lage hl-gewichten, de handelsnorm 62 werd vaak niet gehaald. Net als bij tarwe heeft dit  geleid tot hl-gewicht kortingen bij aflevering. Partijen met een hl lager dan 61 worden met een hl-gewicht korting op de afrekening gecorrigeerd. 
Bij zomergerst hebben de omstandigheden met name geleid tot onvoldoende kiemkracht om deze gerst als brouwgerst af te zetten. Alle geleverde zomergerst van oogst 2016 wordt dan ook tegen de  voergerstprijs  afgerekend. 
Voor oogst 2017 zijn de omstandigheden mogelijk gunstiger. Wanneer blijkt dat de geschikte zomergerstrassen brouwwaardige gerst opleveren zullen we die ook als zodanig afrekenen.
 
Graanopgave 2017
Inmiddels zijn vele graanopgaves ingevuld retour ontvangen. Indien u dit nog niet heeft gedaan, verzoeken wij u vriendelijk om dit alsnog te doen. Wij kunnen u dan tijdig de aanvoerkaarten toesturen. Met aanvoerkaarten verloopt de administratie op de vestigingen vlot en zonder fouten.
 
Open Dag CZAV en Rusthoeve 2017
In samenwerking met Rusthoeve te Colijnsplaat organiseert CZAV op woensdag 21 juni de Open Dag, met het thema “Klimaat en Verandering
 
Er is veel aandacht voor bodem, bemesting, precisielandbouw, tarwe naar 15 ton en de belangrijke rol die granen in het bouwplan innemen. Ook zijn er weer rondgangen langs proefvelden van onder andere aardappelen, graan en uien. De infomarkt biedt een recordaantal standhouders, u kunt diverse workshops volgen en het is mogelijk uw spuitlicentie te verlengen. Kijk voor meer informatie op www.czav.nl.
 
Wij wensen u alvast een goede oogst toe!
 
Met vriendelijke groet,
Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.