Algemene Ledenvergadering 2019

Als lid van de coöperatie nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering in De Zeelandhallen in Goes op vrijdag 1 februari 2019. Tijdens deze vergadering blikken we terug op boekjaar 2017 – 2018. De directie zal een toelichting geven op de jaarcijfers en zal daarnaast de visie op de komende jaren presenteren. Tijdens de ledenraadsverkiezing zullen vier ledenraadsleden afscheid nemen en worden er vier kandidaten voorgesteld. Ook zal de – door de ledenraad gekozen - nieuwe commissaris aan u worden voorgesteld.  

Spreker Peter van der Wel neemt u in zijn lezing mee naar de toekomst. Als futuroloog, econoom en topspreker levert hij inspirerende en verrassende lezingen en presentaties. Een lezing van Peter is behalve leerzaam en humoristisch ook tegelijk een ‘wake up call’ en een ‘call to action’. Hij laat zien welke ontwikkelingen er op ons afkomen, wat dat mogelijkerwijs zal betekenen voor ons allen, en waarom dat zo zal zijn. U krijgt hiermee een (blijvende) nieuwe kijk op heden en toekomst! Na de lezing van Peter wordt de vergadering officieel gesloten en opent het buffet. 

Uiteraard hopen wij dat zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn bij onze Algemene Ledenvergadering. 

We hopen u vrijdag 1 februari 2019 te verwelkomen!