Wie en wat

Dé agrarische coöperatie

CZAV (Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.) in Wemeldinge is dé agrarische coöperatie in Zuid-Nederland waarbij ruim 3100 actieve agrarische ondernemers in de akkerbouw, bloembollenteelt, veehouderij en fruitteelt zijn aangesloten. Vanaf onze start in 1929 hebben wij een grote betrokkenheid bij onze leden en staat het belang van het leveren van een meerwaarde voor bedrijfsrendement van de leden voorop. Om dit te bereiken werken we binnen CZAV nauw samen om de positie van CZAV sterk te houden en te maken. Door de platte organisatie werken we met korte communicatielijnen en kunnen hierdoor snel inspelen op vragen en ontwikkelingen.

In totaal werken er circa 600 mensen bij CZAV en de geconsolideerde deelnemingen. Ze werken in een open en vriendelijke werksfeer en een zeer dynamische werkomgeving. De werkzaamheden ontwikkelen zich met de seizoenen mee. Door de relatie met het groeiseizoen en daarmee gevolgen van de weersomstandigheden, moeten we op, soms onverwachte, momenten tot extra actie overgaan.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: klantgerichtheid, kostprijs en kennis.

Activiteiten

Een belangrijke activiteit van CZAV is de inname, opslag en het vermarkten van granen, zaden en peulvruchten. Verder leveren wij aan agrarische ondernemers, loonwerkers, samenwerkingspartners en andere groothandelsklanten onder andere meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, veevoeders, zaaizaad, pootgoed, aardolieproducten en bedrijfsartikelen.

Deelnemingen en dochteronderneming

Om de positie van CZAV te versterken hebben wij diverse samenwerkingsverbanden of deelnemingen in andere bedrijven die direct aansluiten op de bedrijfsvoering van de CZAV. Deze deelnemingen versterken de inkoop- of verkooppositie op de groothandelsmarkt of verruimen het vakkennisniveau. Een grote dochteronderneming van CZAV is het detailhandelsbedrijf Agrimarkt BV die de winkelformule Agrimarkt Supermarkt exploiteert.

Lidmaatschap

Leden van CZAV zijn eigenaar van de organisatie en hebben daarom recht op de grootste voordelen. Rendementsverhoging behalen voor haar leden is het uitgangspunt bij CZAV. Het ledenvoordeel is direct zichtbaar in de vorm van ledenkortingen op gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaaigranen, gasolie, veevoeders en droogkosten.

Wilt u ook lid worden van CZAV en profiteren van de ledenvoordelen, meldt u zich dan aan via ons secretariaat (d.nijsse@czav.nl of +31 113 62 92 34). Voor dit lidmaatschap worden geen aanmeldings- of afmeldingskosten berekend.

Missie

CZAV is dé agrarische aan- en verkooporganisatie van Zuid-Nederland met een grote betrokkenheid bij haar leden.

CZAV beschouwt het als één van haar belangrijkste taken haar leden in staat te stellen hun ambities waar te maken door meerwaarde te leveren voor hun bedrijfsrendement. Om dit te realiseren zorgt CZAV, samen met haar deskundige medewerkers, ervoor dat zij:

  • de best mogelijke producten en diensten levert met de meest optimale kwaliteit/prijsverhouding
  • continuïteit levert in haar producten en diensten
  • nauw betrokken is bij haar leden en hun bedrijven
  • optimaal rendement nastreeft voor haar leden
  • deelneemt in bedrijven die ten dienste staan aan de CZAV
  • financieel gezond is

CropSolutions

Een belangrijk samenwerkingsverband is de Kennis- en Inkooporganisatie CropSolutions. Hierin werkt CZAV samen met diverse agrarische partners. Doelstelling is om de kennis en inkoopkracht te bundelen in de plantaardige sector waardoor een optimale teelt op het boerenbedrijf kan plaatsvinden en de best mogelijke producten en diensten geleverd kunnen worden in de meest optimale prijs-kwaliteitverhouding. Volg de nieuwste ontwikkelingen via nieuwste ontwikkelingen van CZAV via de social media Twitter en Facebook!