Organisatiestructuur

Structuur van een coöperatie

CZAV is een agrarische coöperatie met een ledenraad, een raad van commissarissen en een directie. De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de coöperatieve vereniging en vormt   de algemene vergadering. De ledenraad wordt gekozen door leden tijdens de ledenvergadering. Tijdens deze vergadering, die één keer per jaar wordt gehouden, komen ook agendapunten van de raad van commissarissen aan bod.

De ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar. Eén vergadering daarvan vormt de jaarvergadering, waarin de jaarrekening wordt vastgesteld en het jaarverslag wordt besproken.

De raad van commissarissen heeft tot taak de directie te ondersteunen en toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de coöperatie. De commissarissen worden benoemd door de ledenraad, nadat zij door de raad van commissarissen zijn voorgedragen.

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van de coöperatie. Ook de directie wordt benoemd door de ledenraad, nadat zij bindend zijn voorgedragen door de raad van commissarissen.

De bedrijfsorganisatie van CZAV heeft een platte structuur met relatief weinig hiërarchische lagen. De samenwerkingsverbanden tussen verschillende afdelingen binnen de organisatie zijn daardoor zeer direct en intensief. Bekijk het organogram

Agrimarkt, Agriant en Agrisneltank

Agrimarkt is een dochteronderneming van CZAV. Agrimarkt is een supermarkt met uitgebreide afdeling voor tuin, plant en huisdier. Agriant is een dochteronderming van CZAV. Agriant is een groothandelsbedrijf op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, zaaigranen, graszaden, maiszaden, handreinigers en landbouwfolie. De sneltankformule AgriSneltank is geen dochteronderneming, maar is volledig onderdeel van CZAV.

Deelnemingen

Door een belang te nemen in bedrijven die relevant zijn voor de leden probeert CZAV de afzet en verwerking van agrarische producten te bevorderen. CZAV participeert daarom in de volgende bedrijven:

CAV-Agrotheek

Cebeco Granen BV

Heyboer Holding BV

Luc Pauwels NV

Nedato BV

Vitelia Agrocultuur BV

Agrea Holding BV

Vakutrans Holding BV