Vaste mest

Kippenmest
Kippenmest heeft een hoog gehalte aan NPK voedingsstoffen, die ook direct opgenomen worden.

Geitenmest
Geitenmest biedt veel effectieve organische stof. Veel Nederlandse akker- en tuinbouwer zetten dit product in op die plaatsen waar de structuur van de grond van groot belang is. Hiermee wordt het humusniveau en dus de kwaliteit van de grond op peil  gehouden.

Fertex (stapelbare varkensmest)
Fertex is een van de eindproducten van het scheidingsproces van varkensdrijfmest in een dikke en dunne fractie. Fertex is de handelsnaam van de dikke fractie. Fertex bevat 2/3 van de hoeveelheid stikstof en de totale hoeveelheid aan fosfaat uit varkensdrijfmest. Het bestaat uit 30% droge stof, waarvan 70% organische stof.
Een groot voordeel van de verwerking van mest tot Fertex is het uitsluiten van kiemkrachtig onkruidzaad.

Naast deze meststoffen zijn er ook diverse andere vaste meststoffen leverbaar, zoals konijnenmest en vaste rundveemest. Neem hiervoor telefonisch contact op met Rudy Dirne (0113-629243).