Digestaat

Digestaat is de reststroom van een biogasinstallatie die wordt gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie bestaat voornamelijk uit vezelachtige organische stof waarin het fosfaat zich ophoopt. De stikstof gaat mee in de dunne fractie. 

Digestaat heeft verschillende voordelen ten opzichte van drijfmest; de stikstofwerking is hoger, een groter deel van de nutriënten is direct opneembaar, het bevat minder ziekteverwekkende bacteriën, schimmels en onkruidzaden. Dit resulteert in een hogere stikstofbenutting door het gewas en minder stikstofverliezen naar het milieu.

CZAV levert digestaat zowel in dikke als in dunne fractie.