Organische meststoffen

Organische mest kan een zeer interessant bemestingsproduct zijn voor uw bedrijf, omdat:

 • het alle hoofd elementen en enkele sporenelementen bevat
 • het het organische stof gehalte in de bodem verhoogt
 • de meststoffen heel geleidelijk en over een lange periode vrijkomen in de bodem
 • het het watervasthoudend vermogen van de bodem verhoogt
 • het het bodemleven verbetert
 • de aanwending voor u verzorgd wordt door een loonwerker
 • het goedkoop is en geld oplevert

Assortiment

Ons assortiment organische messtoffen bestaat o.a. uit:

Drijfmest

 • Varkensdrijfmest 
 • Rundveedrijfmest 


Vaste mest

 • Kippenmest
 • Geitenmest
 • Fertex (stapelbare vaste varkensmest)
 • Konijnenmest
 • Rundveemest 


Champost

Digestaat

Mestkorrels 

Fertraat  

Stroomschema organische mest verwerking 
Organische mest voor zwarte bessenteelt

Samenstelling 

Vergelijk de samenstelling van bovenstaande mestsoorten en kies de meest geschikte mestsoort voor uw specifieke situatie.

Let op: Iedere levering organische mest kan anders zijn en daarmee kan ook de samenstelling van de nutriënten variëren.

Regelgeving

Om het werkingspercentages van de organische meststoffen met elkaar te vergelijken, klik hier. Aan de hand van het werkingspercentage kunt u uitrekenen hoeveel de meststof meetelt op uw mineralen boekhouding.
Om te controleren of u met uitrijbeperkingen te maken heeft, klik hier. Uitrijbeperkingen komen hoofdzakelijk voor in de wintermaanden en op derogatiebedrijven.

Vragen?

Heeft u vragen of staat het product dat u zoekt niet op onze website, neem dan contact op met onze buitendienst.

Bestellen 

Bestellen kan makkelijk en snel via de bestelmodule op onze website of telefonisch via onze binnendienst Bestellingen.

Tip

Vakinformatie 
Mestportaal