Gewasbeschermingsmiddelen

Voorlichting, anticiperen op seizoensinvloeden en overleg met de klant zijn kernbegrippen voor CZAV als het gaat om gewasbescherming.  Door onze  Integrated Pest Management (IPM)- benadering  richten wij ons op de gehele teelt. Door vanaf het begin de juiste teeltmaatregelen te nemen (bv. perceels- en rassenkeuze, grondbewerking, bemesting), wordt schade door ziekteverwekkers en onkruid zo veel mogelijke voorkomen. 

Door een intensieve controle van de gewassen en een deskundige advisering over de juiste spuitcondities en middelen worden ziekten en plagen met zo min mogelijk inzet van middelen aangepakt.  Onze advisering brengen wij persoonlijk via onze buitendienst,  schriftelijk/digitaal door middel van technische berichten en de Gewas & Weerfax. Daarbij richt CZAV zich op een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare middelen. Het rendement van onze klant staat altijd voorop.

Onze deelname in Crop Solutions verschaft ons inkoopkracht en toegang tot de nieuwste kennisbronnen.  In Crop Solutions-verband leggen wij onze eigen proeven aan, om de werking van middelen in een groot aantal gewassen objectief te vergelijken. Daarbij kijken wij ook naar het effect van plantversterkers in combinatie met gewasbescherming. Tenslotte voeren wij monitoring uit in een aantal gewassen (o.a. spruitkool) , om op ieder moment een beeld te hebben van de ziektedruk.

CZAV levert een breed assortiment gewasbeschermingsmiddelen voor alle teelten. Per gewas en per seizoen zijn andere middelen nodig. Neem daarom voor de juiste keuze van middelen in uw bedrijfssituatie contact op met onze buitendienst in uw regio.

Ook levert CZAV een groot assortiment aan Gewasbeschermingsartikelen: zoals onkruidselectielanzen, chemiekasten, en niet te vergeten artikelen voor uw Peroonlijke bescherming en de veiligheid op uw bedrijf. 

Innovatieve producten

Tips

  • Onze dienst Kniptormonitoring is een handige en rendabele methode om het juiste spuitmoment te bepalen voor de bestrijding van ritnaalden in verschillende gewassen.
  • Via Proplant krijgt u een beeld van de actuele ziektedruk in granen in uw regio.
  • Sinds begin 2015 is het verplicht om binnen twee maanden na het beeindigen van een teelt een gewasbeschermingsmonitor gereed te hebben.
  • Voorkom problemen bij een eventuele bedrijfscontrole en schoon tijdig uw middelenkast op. Kijk dan ook meteen de veiligheid van de middelen even na.
  • CZAV is verplicht om bij afgifte van GBM te vragen naar uw spuitlicentienummer. Wij hebben hiervoor een database aangelegd zodat uw nummer automatisch in beeld komt wanneer er een bon voor u wordt gemaakt. Voor u en voor ons is het dus van belang dat dit nummer actueel is.
    Is uw nummer gewijzigd, geef dit dan door via het formulier Spuitlicentie- en vakbekwaamheidsnummer.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze buitendienst.

Bestellen 

Bestellen kan makkelijk en snel via de bestelmodule op onze website of telefonisch via onze binnendienst Bestellingen.

Vakinformatie

Zoekt u informatie over het gebruik en veiligheid van gewasbeschermingsmiddelen, zoals actuele veiligheidinformatiebladen voor GBM? Kijk dan op: Mijn CZAV: voor de veiligheidsinformatiebladen van de middelen die aan u zijn geleverd
fytostat.nl

Kijk voor actuele informatie over de toelating en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op ctgb.nl

De websites van de diverse fabrikanten bevatten een schat aan teelttechnische informatie.

  • Zoekt u informatie over het gebruik en veiligheid van gewasbeschermingsmiddelen, zoals actuele veiligheidinformatiebladen voor GBM? Kijk dan op Mijn CZAV: voor de veiligheidsinformatiebladen van de middelen die aan u zijn geleverd of op fytostat.nl
  • Kijk voor actuele informatie over de toelating en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op ctgb.nl