Oogstinname/aankoop

 

Oogst leveren a.h.v. graanopgaveformulier

Om het innameproces van oogstproducten soepel en vlot te laten verlopen ontvangen wij graag van u een graanopgaveformulier. U kunt daarop aangeven welke producten (granen, zaden en peulvruchten) en rassen u teelt en of deze gecertificeerd zijn. Dit formulier wordt u per post toegestuurd. U kunt het graanopgaveformulier ook invullen op onze site .

Er zijn verschillende aanlevermogelijkheden:

 • u levert zelf bij CZAV uw oogstproduct af bij onze vestiging in uw regio, of
 • u laat CZAV uw oogstproduct bij u ophalen, of
 • u slaat uw product eerst bij u op als schuurpartij en CZAV haalt dit later op.

CZAV heeft interesse in schuurpartijen.

Levering van graan in containers

U kunt uw graan ook in containers storten die wij voor u komen ophalen. Deze containers kan de CZAV voor u regelen. Geef dit wel zeer tijdig aan ons door. Voor aanvoer met containers berekenen wij aanvoerkosten.

Let op:

 • laadt niet meer dan 15 ton per container
 • voor loze verplaatsingen worden kosten doorberekend
 • lever bij iedere container een daarvoor bestemde aanleverkaart

 

Certificering

Lees meer over certificering van Granen, Zaden en Peulvruchten

 

Voorwaarden voor inname en separatie

Graan:
Het aan CZAV geleverde graan wordt ingenomen onder de volgende voorwaarden:
Met alle partijen geleverd graan moet een daarvoor bestemde aanvoerkaart meegeleverd worden, die door u ondertekend is. ( Als u een Graanopgave heeft ingestuurd, ontvangt u deze kaarten vlak voor de oogst.)

 • er worden geen droogkosten berekend bij tarwe tot en met 16% en bij gerst tot en met 15%. Tarwe onder de 14% vocht wordt gecompenseerd door bijtelling
 • bij tarwe of gerst met een te hoog vochtgehalte worden (zeer voordelige) droogkosten berekend; bij tarwe vanaf 16,1%, bij gerst vanaf 15,1%
 • innamekosten per vracht zijn €7,50 (€0,60 per ton bij gemiddelde vracht van 12,5 ton)
 • over schoongedorst graan wordt geen kaf- of weegbrugkorting berekend (voorbehoud van extreem vuile partijen)


Zaden en peulvruchten:
De aan CZAV geleverde zaden en peulvruchten worden ingenomen onder de volgende voorwaarden:
Met alle partijen geleverde zaden en peulvruchten moet een daarvoor bestemde aanvoerkaart meegeleverd worden, die door u ondertekend is. (Deze kaarten ontvangt u van ons vlak voor de oogst).

 

 • Afhankelijk van de verontreiniging van het product worden voorreinigingskosten berekend
 • innamekosten per vracht zijn €7,50
 • bij een te vochtig product worden droogkosten berekend; bij erwten en kapucijners vanaf 18,1%, bij bruine bonen vanaf 19,1%

Hygiëne en voedselveiligheid

Het is van groot belang voor u en ons dat de oogstproducten zo schoon mogelijk worden geleverd en geen risico vormen voor de voedselveiligheid. Let er daarom op dat:

 • insleep van insecten wordt voorkomen; begin altijd met een schone tank op de maaidorser
 • zakken en afdekmaterialen voor uw wagen niet in het geloste product terecht komen
 • u niet rookt op de stortpunten
 • eventuele levering van moederkoren bij de weegbrug wordt gemeld
 • u bij regen eerst overlegt met de vestigingsbeheerder voordat u levert

De CZAV behoudt het recht om granen, zaden en peulvruchten die een gevaar vormen voor de voedselveiligheid te weigeren.

Veiligheid

Voorkom ongelukken en zorg ervoor dat kinderen tijdens het leveren bij CZAV niet de trekker verlaten.
Rijd op het terrein van de vestigingen niet harder dan 15 km per uur.

Tip: Bewaar de zaaizaadlabels van granen, zaden en peulvruchten i.v.m. certificering

 

Mijn Oogst op Mijn CZAV

Met de nieuwe gratis module Mijn Oogst binnen het extranet Mijn CZAV kunt u als oogstleverancier bij CZAV binnen korte tijd na levering via internet de analysegegevens van uw geleverde partij(en) bekijken. In deze gegevens zijn onder andere het eiwit- en vochtpercentage en het hectoliter gewicht opgenomen.

Heeft u interesse in Mijn Oogst, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via marketing@czav.nl
Heeft u nog geen inlogcode voor Mijn CZAV dan kunt u deze ook aanvragen via marketing@czav.nl

 

Verkoop van uw oogstproduct

Er zijn drie mogelijkheden voor verkoop van uw oogstproduct aan CZAV:

 1. Voorverkoop: in de voorverkoop kunt u in het voorjaar al een hoeveelheid van uw oogst tegen een dagprijs verkopen.
  De voorverkoop vereist een vaste prijs betreft maaltarwe van goede kwaliteit. Dat wil zeggen: een hectolitergewicht boven 75 en maximaal 1250 DON.
  De definitieve afrekening van de gecontracteerde hoeveelheid en kwaliteit vindt plaats binnen 3 weken na levering. Afhankelijk van het marktverloop kunnen de dagprijzen fluctueren.

  Heeft u hiervoor belangstelling neem dan contact op met onze buitendienst, zij kunnen u verder voorzien van voorwaarden, marktinformatie en aankoopprijzen.
 2. Voorschotsysteem: geeft u zich op voor het voorschotsysteem, dan ontvangt u ca. 3 weken na levering een marktconform voorschot gevolgd door een nabetaling in mei/juni
 3. Dagprijs: wilt u zelf het tijdstip van verkoop bepalen, dan kunt u uw graan bij ons in opslag geven en verkopen op een later, door u te bepalen, tijdstip (uiterste verkoopdatum 1 juli van volgende jaar)
 4. Combinatie: u kunt ook kiezen uit een combinatie van bovengenoemde mogelijkheden.

Schuurpartijen

Wilt u uw product eerst op uw bedrijf opslaan als schuurpartij en later verkopen dan kan dat ook. CZAV heeft altijd interesse in schuurpartijen!

Verkoopmogelijkheden voor schuurpartijen zijn:

 1. voorschot op verzoek met eindafrekening mei/juni
 2. verkopen tegen dagprijs op basis van kwaliteit
 3. verkoop voor de oogst op basis van prijs levering augustus met bewaarpremie
 4. verkoop voor de oogst op basis van prijs levering maand van keuze verkoper

Droogtarieven

Informeer voor de droogtarieven bij uw CZAV-vertegenwoordiger of kijk op Mijn CZAV onder Leden Nieuws.
Leden betalen €1,-- per ton minder droogkosten dan niet-leden

Uitbetaling

Kort na het begin van de oogst wordt er een voorschotsprijs vastgesteld afhankelijk van de ontwikkeling op de markt. Dit voorschot wordt enkele weken na levering uitbetaald. Eventuele prijsverschillen die zijn ontstaan in het afzetseizoen worden in mei/juni verrekend in de vorm van een eindafrekening. Verder kan de CZAV bij bepaalde tarwerassen ook een eiwittoeslag geven.

Indien nog te dorsen gewassen sterk afwijken van de verwachte kwaliteit, kan de voorschotsprijs door CZAV nog aangepast worden of kan een kwaliteitskorting worden toegepast.

Wilt u zelf uw verkoopmoment bepalen, dan kan dat natuurlijk ook. Wij kunnen uw oogstproduct dan voor u opslaan en tussen 1 september en uiterlijk 1 juli van het volgende jaar tegen dagprijs afrekenen. Als u gebruik wilt maken van deze regeling, geef dit dan tot uiterlijk 4 dagen na bekendmaking van de voorschotsprijzen aan ons door bij onze buitendienstmedewerkers of bij:

Anneloes de Ruiter (0113 629 287)