Verlenging Spuitlicentie

Sinds 1 juli 1996 heeft iedereen een licentie nodig voor het verkopen, in opslag hebben of beroepsmatig toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. 
De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid om het gebruik en de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen. Een licentie is het bewijs dat iemand over kennis en vaardigheden beschikt. 

U kunt licentiehouder worden door een examen af te leggen en eventueel een cursus gewasbescherming te volgen. Een licentie is vijf jaar geldig. Een licentie kan verlengd worden met een nieuw getuigschrift. U krijgt een getuigschrift na het volgen van de juiste bijeenkomsten. Per licentie gelden een aantal verplichte bijeenkomsten.

Let op: een bijeenkomst telt slechts mee wanneer, op moment van deelname, de licentie nog maximaal 5 jaar geldig is. Houdt de verloopdatum dus goed in de gaten.

Bekijk de deelname eisen voor een geldige spuitlicentie.

CZAV biedt verschillende mogelijkheden om uw spuitlicentie te verlengen. Zo tellen de veldbijeenkomsten en de open dag van de CZAV hiervoor mee. Kijk in de agenda voor de mogelijkheden in uw regio. Let daarbij ook goed op het cluster voor de spuitlicentie van de bijeenkomst. 

Let op: CZAV is verplicht om bij afgifte van GBM te controleren of u een geldige spuitlicentie heeft. Wij hebben hiervoor een database aangelegd zodat bij het maken van een afgifte automatisch gecontroleerd wordt of u nog over een geldige spuitlicentie beschikt. Voor u en voor ons is het dus van belang dat dit licentienummer actueel is. Mocht uw licentienummer wijzigen, dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan spuitlicentie@czav.nl, uiteraard altijd voorzien van een foto (of pdf) van uw geldige spuitlicentie.