Precisielandbouw

Data van satellieten 

Satellieten als het kan, drones als het moet. 
Alle abonnementen, met uitzondering van de gratis testversie levert een 8 tal producten/kaarten op en zijn gebaseerd op actueel beeldmateriaal, dat wordt opgenomen met satellieten. In het geval van een beeldgarantie abonnement wordt er een beeld gegarandeerd per 10 of 20 dagen, afhankelijk van het gekozen abonnementstype. Om een beeld te kunnen garanderen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van satellietbeelden. Indien deze niet beschibaar zijn, worden drones ingezet. Alle producten zijn op te vragen en te bekijken via Dacom, Crop-R of Akkerweb.

Abonnementstypen 

1)    Gratis testversie (1 beeld naar keuze met demokaart)
2)    Basis abonnement, zonder beeldgarantie
3)    20 dagen beeldgarantie
4)    10 dagen beeldgarantie
 

Product/kaart Specificatie/toelichting Periode waarin beeldmateriaal wordt geactualiseerd
1) Fotobeeld van de kale bodem Zichtbaar maken van bodemverschillen voorafgaand aan de beplanting Gebaseerd op één winteropname per jaar van het perceel.
2) Gewasgroeikaart (index) WDVI Gebaseerd op beeldmateriaal niet ouder dan 10 dagen in de periode van mei tot en met september.
3) Taakkaart voor N-kunstmest  WDVI / TCARI-OSAVI Gebaseerd op beeldmateriaal niet ouder dan 10 dagen in de periode juni-juli.
4) Gewas bijgroeikaart WDVI verschil kaart 10 maal per seizoen, gebaseerd op beeldmateriaal niet ouder dan 10 dagen gedurende het groeiseizoen van mei tot en met september.
5) Kaart die de hoeveelheid stikstof weergeeft TCARI-OSAVI te gebruiken voor bij bemesting en het spuiten met spoorelementen Gebaseerd op beeldmateriaal niet ouder dan 10 dagen in de periode juni-juli. Afhankelijk van het groeiseizoen.
6) Scoutingkaart  WDVI  welke delen van mijn percelen hebben extra aandacht nodig? Gebaseerd op beeldmateriaal niet ouder dan 10 dagen in de periode van eind mei tot eind september (afhankelijk van het groeiseizoen)
7) Taakkaart Loofdoding: (dosering spuitmiddel) WDVI Dit product is nog niet geoptimaliseerd voor pootgoed. Gebaseerd op beeldmateriaal niet ouder dan 10 dagen in de periode van eind juli tot eind september (afhankelijk van het groeiseizoen)
8) Bodemzonekaart voor plaats-speciefieke monstername O.a. voor bodem bemonstering, maar ook voor aardappelpoten met een variabele pootafstand Gebaseerd op één winteropname per jaar van het perceel.

 

Data van drones

In samenwerking met Dronewerkers biedt CZAV onderstaande paketten aan: 

1)    Lightpakket Aardappelen
2)    Totaalpakket Aardappelen
3)    Bemestingspakket Aardappelen
4)    Grondreflectiepakketten
5)    Standaard vluchten (overige teelten)

 

Vlucht

Groeistadium

Taakkaart voor toepassing

Pakket 1 (light)

Pakket 2 (totaal)

Pakket 3

(bemesting)

0*

Kale grond

Bemesting, plantafstand, bodemherbicide

X

X

 

1

Opkomst

Kwaliteit pootgoed/zaaizaad, plantfouten, opbrengstpotentie

X

X

X

2

Gewassluiting

Bemesting

X

X

X

3

Piekgroei

Ziekte, bladmeststoffen

 

X

 

4

Afsterven

Proefrooien, loofdoding, kwaliteit

 

X

 

Bodemanalyse voor basis- en bijbemesting

X =  voor en tijdens groeiseizoen monsters

O =  tijdens groeiseizoen monsters

X

X

O

* Kale grond wordt bepaald middels (historische) satellietbeelden.

 

Grondreflectiepakketten

Perceel rapport Totaal
•    Grondreflectie d.m.v. drone
•    Satellietbeelden perceel afgelopen 3 jaar
•    Hoogtekaart
•    Grondmonsters (Pw, OS, Afslibbaarheid)

Perceel rapport Light
•    Grondreflectie d.m.v. drone
•    Satellietbeelden perceel afgelopen 3 jaar
•    Hoogtekaart

Grondreflectie Solo
•    Grondreflectiekaart d.m.v. dronevlucht

Online Dronewerkersportaal 

Alle verzamelde data is beschikbaar via het dronewerkers portaal. Voordelen van dit online dataportaal zijn onder andere:  
•    2 uur na vlucht is de data beschikbaar
•    Centrale data verwerking
•    Gemakkelijk en snel percelen intekenen
•    Taakkaart generator          

      - Online taakkaart maken in 1 minuut!       
      - Gemakkelijk inladen van de taakkaarten in de terminal van de machine
•    Uitwisseling met Akkerweb is mogelijk

 

Bodemscans 

Naast satellietbeelden en drones is het ook mogelijk om via CZAV bodemscans te maken van uw percelen. Een bodemscan brengt de structuur in kaart door het meten en berekenen van diverse fysische en chemische bodemeigenschappen. Door elektrische geleidbaarheid (EC) meet de bodemscan onder andere het vochtgehalte, het organische stofgehalte, de bodemtextuur, het zoutgehalte en het lutumgehalte. Met de verzamelde data kunnen representatieve locaties worden uitgekozen voor bijvoorbeeld bemonsteren, proefrooien of voor een gewasmeting. Ook is het mogelijk om grondmonsters te laten nemen op basis van de gemaakte bodemzonekaart. 


Lees CZAV's speerpunten op het gebied van precisielandbouw nog eens na in de folder 'Precisielandbouw'. 

 

Aanmelden 

Heeft u interesse in één van bovenstaande abonnementen? Dan kunt u zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.