CAF bericht

Het CAF Bericht is een uitgave van de CAF (Centrale Adviesdienst Fruitteelt), een overkoepelende adviesorganisatie waar CZAV bij aangesloten is. Het CAF Bericht is opgezet om de teler te informeren over alle actualiteiten op het gebied van gewasbescherming, groeiregulatie, teeltzaken en bemesting binnen de sector fruitteelt. Ook worden schurftwaarschuwingen geven.

Jaarlijks worden zo'n 100 a 120 CAF berichten verstuurd, in het hoogseizoen bijna dagelijks. Het bericht kunt u ontvangen per email of per fax.

Aanmelden 
Bent u geïnteresseerd, meldt u zich dan aan voor een proefabonnement. Aanmelden kan door een email te sturen aan info@caf.nl of via onze buitendienst.

Het proefabonnement loopt per kalenderjaar en wordt automatisch overgezet in een doorlopend abonnement. Wilt u uw abonnement niet voortzetten geeft u dit dan schriftelijk door aan de CZAV voor 1 november voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

NIEUW
Met ingang van 2014 wordt de service van het CAF-bericht uitgebreid met de mogelijkheid tot een aantal bezoeken van fruitteeltspecialisten van de CAF op uw bedrijf, het zogenaamde CAF+ abonnement. Hiermee spelen we in op vragen uit de praktijk naar extra informatie.

Kort samengevat geven we hieronder de keuze mogelijkheden van het CAF+ abonnement:

  • Pakket A (het bestaande CAF abonnement)
    CAF-bericht grootfruit (ca. 125 stuks/jaar), inclusief 3x telefonisch advies CAF specialist.
  • Pakket B
    Pakket A + 2 bedrijfsbezoeken door een CAF-specialist + 1 licentieverlenging
  • Pakket C
    CAF bericht kleinfruit (ca. 125 stuks/jaar) + 2 bedrijfsbezoeken door CAF-specialist.

Neem voor meer informatie contact op met uw buitendienstmedewerker.