Uien

Bepalen wat het gunstigste moment is voor de verkoop van uw uien is erg lastig. De ene keer besluit u te verkopen en moet u tandenknarsend toezien hoe de prijs daarna nog doorstijgt, de andere keer wacht u af maar zit u uiteindelijk met een prijs ver onder de kostprijs. Om deze nadelen te voorkomen en een gunstige prijs te creëren biedt van Meir Onions & Potatoes BV telers de mogelijkheid om zaaiuien te telen op basis van een poolcontract.

Afhankelijk van de pool, wordt met de eindafrekening ook een bewaarvergoeding uitbetaald. Omdat iedere pool een maximaal aantal inschrijvingen kan hebben is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te beslissen, dan heeft u de meeste keuze.

Naast de pool voor bewaaruien zijn er ook nog de volgende contractmogelijkheden:

  • vroege zaaiuien; levering direct afland in de periode tussen plantuien en zaaiuien in
  • plantuien 
  • vroege plantuien 

Aanmelden 

Wilt u zich inschrijven voor de uienpool of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Leon van Meir (06 53761204).