Cichorei

Voor contractteelt van cichorei werkt CZAV samen met Sensus. Dit bedrijf sluit jaarlijks contracten met akkerbouwers in voornamelijk Nederland en België voor teelt en levering van cichoreiwortels.

Uit de cichoreiwortels produceert Sensus de Frutafit®-inulines en Frutalose®-inulinestropen. Cichorei is één van de plantensoorten die inuline in wortels opslaat tot een niveau dat winning aantrekkelijk maakt.

De afzet van inuline uit cichorei groeit fors. Sensus investeert in uitbreiding van productiecapaciteit en breidt het cichoreiareaal uit. 
Neem cichorei op in uw bouwplan, omdat:

  • De cichoreiteelt een goed saldo oplevert (zie laatste alinea voor saldo berekenig);
  • U zekerheid hebt over de uitbetalingsprijs en verzekerd bent van tijdige betaling (vier weken na levering) door een betrouwbare afnemer;
  • Cichoreiteelt een robuuste teelt is die geen dure ziekten- en plagenbestrijding kent;
  • U een perspectiefvolle teelt introduceert in uw bouwplan, ook voor de komende jaren. 

Bekijk ook de folder
 

Meer weten over de teelt en afzet van cichorei, kijk dan op www.cichorei.nl

Aanmelden 

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over de teelt van cichorei op basis van een contract, neem dan contact op met  onze buitendienst.