Vakinformatie

 

Akkerbouw

Aaltjes beheersstrategie
Aaltjes bemonstering
Aaltjesbestrijding
Aaltjeswaardplantschema
Aaltjesmanagement
Beeldenbank ziektes, plagen en onkruiden
Biologisch ondernemen
Productschap diervoeder
Kapucijners teeltwijzer
Luzerneteelt handleiding
Tarwehalmdoder
Kennisakker
Stimulering bodemleven
Uien bewaren en uienpool
Uien: grondbewerking en zaaien
Uienzaden

Bodem en bemesting

Gebruiksnormen fosfaat 2018-2020
Gebruiksnormen fosfaat 2014-2017
Gebruiksnormen stikstof 2015-2017
Uitrijperiode 2014-2017
Werkingscoëfficiënt 2014-2017
Samenstelling dierlijke en organische mest 2014
Stappenplan bodemstructuur en -vruchtbaarheid
Kunstmeststrooiertest R&D Strooier Afstel en Advies
Kunstmest Kennisbank: NutriNorm
Mestbewerking en -verwerking
Mestverwerkingsplicht landbouwer
Mestportaal
OCI AGRO Kunstmeststoffen
Optimaal kunstmest strooien
Opslag van minerale meststoffen
Uitrijdregels en uitrijdperioden kunstmest
Tabel 5 Stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest 2015-2017
Tabel 5 a Mestcodes 2015-2017

 

Gewasbescherming

Databank GBM
Databank ziekten en plagen
GBMgebruik professioneel of particulier
Gewasbeschermingsmonitor (voorheen Gewasbeschermingsplannen)

Gewasbescherming (vervolg)

Kiemremming in aardappelen: middelen
Kiemremming in aardappelen: proces
Kiemremming in aardappelen: behandeling bij inschuren
Kiemremming in aardappelen: bewaarsysteem
Kiemremming in aardappelen: schilbrand of poederschurft
Mengen van GBM
Opslag van GBM
Pesticidedatabank
Route 2023; dé route voor een gezonde teelt.
Synoniemenlijst GBM
Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen
Toolbox emissievermindering

 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

GLB en Vergroening

Overig

Landbouwfolie inzameling
Lege GBM verpakking inzameling
Melding verdachte transacties chemicaliën
Ongediertebestrijding 1
Ongediertebestrijding 2
Teeltondersteuning Mijnakker.nl

 

Fruitteelt

Bemestingsplan Fruitteelt beschikbaar via Mijn CZAV
CAF Centrale Adviesdienst Fruitteelt
NFO fruit
Re-Entry Fruitteelt
RipeNSure test appels
RipeNSure test peren

Veehouderij

Graszode vernietiging
Handboek voor de melkveehouderij
Jacobskruiskruid
Kuilmanagement
Oogstwijzer snijmais
Wikkelfolie

 

Vollegrondsgroente

Groenten en Fruit