Actueel

Hoe ziet het Zeeuwse foodcluster eruit?

/ Categorieen: Nieuws, Memo's

Wil jij graag meer inzicht in het Zeeuwse foodcluster krijgen? Vul de vragenlijst anoniem in via www.fooddeltazeeland.nl/ZIF . Medio 2018 worden de resultaten gedeeld, die ook interessant kunnen zijn voor uw bedrijf.

Provincie Zeeland heeft FoodDelta Zeeland de opdracht gegeven een beeld te schetsen van de innovatiekracht en -behoefte van het Zeeuwse foodcluster. Dit cluster omvat alle bedrijven, kennisinstellingen en overheden die zich inzetten voor food in Zeeland. Telers leveren een uitermate belangrijke bijdrage aan de voedselproductie. Daarom wil CZAV samen met FoodDelta telers verbinden én stimuleren om te vernieuwen. 

FoodDelta is hét platform dat werkt aan de vernieuwing van de Zeeuwse agro- en aqua-foodsector. Om een duidelijk beeld te schetsen van het foodcluster, is door FoodDelta De Zeeuwse Innovatiemonitor Food ontwikkeld. De resultaten van deze online vragenlijst zullen telers inzicht geven in de innovatiebehoefte. FoodDelta wil hiermee de voedselketen analyseren en kijken waar een positieve bijdrage geleverd kan worden. Het is een mooi initiatief om de sterktes en zwaktes in de foodsector in kaart te brengen. Op korte termijn komen we via Fooddelta te weten waar de belangrijkste opportuniteiten liggen in de Zeeuwse foodcluster.

Innovatie speelt een belangrijke rol in de voedselproductie. CZAV houdt zich actief bezig met het vergaren van informatie en het ontwikkelen van nieuwe technieken, zodat telers maximaal rendement uit hun activiteiten halen. Ook de samenwerking met het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve in Colijnsplaat is van belang. Ze faciliteren niet alleen teeltonderzoek en -demonstraties. Er wordt ook al jaren onderzoek gedaan naar nieuwe technieken en nieuwe gewassen, zoals soja, veldbonen, sorghum, zoete aardappelen, etc.

Wilfred van Elzakker, voorzitter van FoodDelta, zet zich als commercieel directeur van supermarktketen Agrimarkt in om de samenwerking met betrekking tot de voedselproductie- en verwerking te verbeteren. De maatschappelijke druk om producten nog duurzamer en gezonder te produceren ligt hoog, daarom is het nodig inzicht te krijgen in de foodsector.

Klik hier om naar de enquête te gaan.

Hoe ziet het Zeeuwse foodcluster eruit?